rzecznik praw pacjenta

http://www.sxc.hu/

Prawo do informacji medycznej

Prawo do informacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych przez...

http://www.sxc.hu/

Pogotowie ratunkowe - kiedy należy wezwać?

Pogotowie ratunkowe - kiedy należy wezwać?

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w jakich przypadkach należy wzywać pogotowie ratunkowe i jak postąpić, kiedy w sytuacjach...

http://www.sxc.hu/

Zgłoszenie o naruszeniu praw pacjenta

Zgłoszenie o naruszeniu praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z prośbą, aby zgłaszając do Rzecznika sprawę, sygnał dotyczący...

http://www.sxc.hu

Recepty na antybiotyki

Recepty na antybiotyki

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wystąpienie w sprawie sposobu...

Dokumentacja medyczna.

Prawo do dokumentacij medycznej

Prawo do dokumentacij medycznej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych...

Szpital

Brak rejonizacji

Brak rejonizacji

Z racji tego, że nasz portal jest o podróżach medycznych, przybliżmy naszym czytelnikom regulacje dotyczące pojęcia...

Kobieta w ciąży.

Skierowanie na badania prenatalne

Skierowanie na badania prenatalne

W dniu 26 maja 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając...


Podróże po zdrowie z Turystyka-zdrowotna.pl »


Gotuj z SzukamPrzepisu.pl »